Set-subject 2017 Member

Name February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 Total
Susan Brunialti c p h e h e h h 31
Teng Tan e h c c e h e p 25
Jane Barnes c c e h c c e h 24
Marg Huxtable e c p e h c e c 23
Annette Donald h e c h e h e e 22
Charles Kosina c h h e e e c e 20
Lesley Bretherton h c c e c c e e 20
Tuck Leong h c c e e e c e 18
Peter Walton e h c e c c e 17
Kees Zonneveld e c e e c c e c 16
Nicole Andrews e e e p c e e 14
Sheila Lunter c e c e c e e e 14
Robert Cutting e e e c h e e e 14
David Sherwood e e e e e e h e 12
Alan Donald e h e e e e e e 12
Susan Rocco c e c e c e 12
John Spring e e e c e e e e 10
Ray Papulis e e e e e c e 9
Kenneth Bretherton c e e c e 9
Robert Fairweather e c e e e e e 9
Nathan Shafter c h e 9
Mark Devaraj e e e e e e c 9
Ian Bock e e e e c e 8
John Harrison e e e e e e e 7
Brian Seddon e e e e e e 6
Jerzy Alexander Lau e e c 5
Neil Brink e c 4
Colin Booth c e 4
David Purdue c 3
Gail Morgan e e 2
Paul Palcsek e e 2
Kadri Elcoat e e 2
Peter Promnitz e 1
Peter kitchingman e 1
Gary Richardson e 1
Jim Weatherill e 1
Graeme Diggle e 1
Glenn McDonald e 1
Kelvin Rowley e 1
Colin Booth e 1